• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kista frå Sekse, måla av Gunnar Årekol i 1813

Kista frå Sekse, måla av Gunnar Årekol i 1813. Vi ser her ei sjarmerande samanstilling av kyrkje, karosse og ryttar, henta frå ei bok: Den Kloge og forstandige Huslærer (1804). Motivet er kransa inn av ein fargerik ranke i blomebarokkens polykrome stil. Eigaren sitt namn er skrive med runer (Egil Korsnes).

GUNNAR ANFINSEN ÅREKOL

  • Kiste måla av Bjørn Bjaalid

Austmenn i fjordbygdene